Monthly Archive március 2019

Kétszer ad, aki gyorsan ad – Új 1-es tűzoltóautó kell Bicskére! 

2019.02.21. 22:04

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság (BÖT) továbbra is az önkéntesek munkáján alapul. A BÖT létrejöttének, a bázis felépítésének jelentős része az önkéntes munka eredménye volt évtizedekkel ezelőtt – hangsúlyozza Polgár Viktor villamosmérnök, az egyesület fiatal elnöke. 

Az önkormányzati nevet muszáj volt felvenni az új előírásoknak megfelelően. Ha ezt Bicskén nem tették volna meg, akkor egész egyszerűen elesnek az állami támogatástól. Kötelező lépés volt, ahogy a sakkban nevezik az elkerülhetetlen mozzanatokat.

Az önkormányzati szó félreértésekre ad okot, mert a legtöbben ezt az önkéntesség megszűnésével azonosítják – tévesen. 
A főállásúak is mindösszesen szakmunkás minimálbért kapnak havonta. 
2018-ban 369 beavatkozásból összesen 320 önálló beavatkozás volt, vagyis a káresemény helyszínén tűzoltói tekintetben csakis   BÖT egységei dolgoztak.

Minden esetben jelen voltak az önkéntesek a saját szakmai végzettségükkel, tapasztalataikkal.

A 369 vonulás pedig rámutat, hogy átlagosan egy a szökőév minden napján indulnak segítséget nyújtani, bár a gyakorlatban természetesen nem ilyen egyenletes a káresetek eloszlása. 

Baleseti sérültet vagy halottat roncsból kivágni. 
Tüzet oltani, lokalizálni. Gázpalackot kihozni az égő épületből.  Útra, tetőre, vasútra dőlt fát takarítani. 

Éjjel, nappal, hétvégén és ünnepnapon.

Állami bevételük mellett az egyesület dolgozik is saját bevétel teremtése érdekében. Részben az önkéntes saját önkéntes munkájával biztosítja az egyesület fennállása óta azt, hogy a mentési munkát a BÖT el tudja látni.    

Ezek a srácok ott a fák hegyén a Stihl-el, nem önmagukért, hanem a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság nevet a szívükben mindig megőrző egyesületért dolgoznak, pontosabban, hogy segítséget tudjanak nyújtani akár neked, akár nekem. Ne legyen rá szükség.  

Ehhez járnak iskolába, ebből gondoskodnak az utánpótlásról. Tűzoltó parancsnoki képzésekre, szerparancsnokira  és tűzoltói szakképzésekre járatják belőle bajtársaikat.

A költségvetés egy részét – nagyon jó! – kötelező oktatásra költeni és mindig időben leadott, mindig kifogástalan elszámolásaikban ezt is igazolják.

Működésük nyitott könyv mindenki előtt. 

A szerkocsik átlagéletkorát inkább nem írom le. A Bicske 1-es fecskendős autót le kell cserélni. Ez a vezérhajó Bicskén. Havonta bemondja az unalmast valami rajta. Új autóra gyűjt a BÖT. 130 millió az ára. Zsírúj. Mercedes vagy Magirus, Scania is lehet
Rosenberg-felépítménnyel.
2018-ban az éves működésükhöz 34 milliós az állami támogatás. 11 milliót adott Bicske önkormányzata. Összesen 0,7 milliót adott a 13 környező település a BÖT szolgálati, illetékességi területéről. 
Pár milliót nyújt az 1-es kocsi vételéhez maga a BÖT, az önkéntes, tűzoltói hivatásukért élő emberek alkotta egyesület. Bicske Város Önkormányzata 20 millió forinttal járul hozzá. Ezeken a kocsikon tűzoltáshoz (tömlő, sugárcső, kézi tűzoltókészülék…), műszaki mentéshez (hidraulikus feszítő-vágó, balta, motoros láncfűrész), magasból, mélyből mentéshez (mászó eszközök, mentőkötél, létra) szükséges felszerelés minimum van, de Bicskén a mostani 1-esen újraélesztő készüléket és számos más nem kötelező eszközt is tartanak, és tudják is használni, mert megtanulták. 
A BÖT vezetősége és tagjai kérik az önkormányzatok, a vállalatok, a cégek, a lakosság, a vállalkozók segítségét és a gyűjtésben való részvételt, segítsenek segíteni.  
A Bicskei Önkéntes Tűzoltóság  számlaszáma: 11600006-00000000-80926933
Kérjük, a közleményrovatba jegyezzék a következőt: adomány tűzoltóautó vételhez.

Izing Antal 

Forrás:

https://bicske.blog.hu/2019/02/21/ketszer_ad_aki_gyorsan_ad_uj_1-es_tuzoltoauto_kell_bicskere

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról. Kiemelt helyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is honlapján: www.katasztrofavedelem.hu.A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.
Erdők tűzvédelme Magyarországon két fokozottan erdőtűz veszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlóégetések következtében gyullad meg az erdő, általában lombos erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős károkat.A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, forró időjárási viszonyok következtében az erdei avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) kihirdetése ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetések következtében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves, valamint idősebb lombos állományokban.A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka(!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt keletkezik.A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb az erdőtüzeket eloltani, és jóval nagyobb területeket érinthetnek, mint korábban.Az előbbiek alapján látható, hogy az erdők tűz elleni védelmének kiemelten fontos szerepe van mind az erdőgazdálkodás, mind a tűzvédelem oldaláról.Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról is gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak legyenek.A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a tűz terjedését elősegítő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet a tevékenység megkezdése előtt az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.